Starosta pogratulował wyróżnionemu nagrodą HIT Regionu 2008

W dniu dzisiejszym starosta Krzysztof Ostrowski wręczył grawerton oraz złożył gratulacje na ręce prezesa firmy HAWA – Jana Walczaka za otrzymanie Tytułu HIT 2008.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWA” w Gnieźnie otrzymało Tytuł HIT 2008 w kategorii handel i usługi za ofertę najwyższej jakości paliw i wysoką dynamikę sprzedaży w ramach realizowania strategii „Z HAWĄ DO EUROPY”. Firma rozpoczęła działalność w 1990 roku. Od 1998 roku działalność skupiła się wyłącznie na handlu paliwami. Aktualnie zajmuje się hurtową sprzedażą paliw oraz dystrybucją oleju opałowego Ekoterm Plus, a także prowadzi sieć własnych stacji paliw. Obecnie sieć składa się z 7 stacji paliw. Sześć z nich to stacje działające pod marką własną HAWA, natomiast jedna to stacja patronacka działająca w sieci Petrochemii Płock.

Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu jest organizowany w Wielkopolsce od czternastu lat. Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w regionie. Patronem edycji wielkopolskiej jest Wojewoda Wielkopolski.

Lucyna Gotowała