Strona główna Mapa serwisu Kontakt
  PWB w dniu 18.10.2017 r. nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.                    W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Będą szlifować talenty

W najbliższych dniach ruszy opracowywany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie projekt pracy ze zdolną młodzieżą. Wczoraj uczniowie byli przesłuchiwani przez wykładowców wyższych uczelni.


- Pomysł narodził się podczas analizy wyników maturalnych 2007/08 – mówi starosta Krzysztof Ostrowski. - Okazało się, że gnieźnieńskie szkoły dość dobrze radzą sobie z uczniem przeciętnym, ,,ciągną za uszy’’ słabszego, natomiast tracą uczniów zdolnych. Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego jest problemem całego kraju. Wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiliśmy stworzyć nasz własny program, adresowany właśnie do ucznia zdolnego, (co nie znaczy posiadającego najlepsze oceny). Mamy świadomość, że to zdolna młodzież jest szansą dla Polski w bezwzględnym wyścigu cywilizacyjnym, jaki toczy się w świecie.

Celem programu jest indywidualizacja nauczania, stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, nauka skutecznych technik i metod uczenia się, kształtowanie twórczego myślenia i rozwijanie oryginalności, zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości, rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju.

W ramach programu będą się odbywały dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz pracowników naukowych, m.in. udział w zajęciach ze studentami (wykładach, konserwatoriach, warsztatach, ćwiczeniach, laboratoryjnych, grupach językowych), uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych oraz udział w wykładach otwartych wybitnych osobowości świata nauki, imprezach edukacyjnych i kulturalnych uczelni gnieźnieńskich i poznańskich.

Do udziału zgłosiło się około 100 uczniów ponadgimnazjalnych szkół z powiatu gnieźnieńskiego. Wczoraj w kolegium europejskim odbywały się rozmowy kwalifikacyjne, które miały dać obraz pozaszkolnych zainteresowań i wiedzy kandydata. Prowadzili je wykładowcy wyższych uczelni – specjaliści z różnych dziedzin. W ocenie brali pod uwagę takie kryteria jak: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne podejście do własnych fascynacji i dojrzałość intelektualna ucznia.

W trakcie rozmów wyłoniona została grupa 35 osób szczególnie uzdolnionych, dla których przewidziany jest indywidualny tok nauczania. Młodzież oceniona nieco niżej będzie mogła uczestniczyć w otwartych wykładach i warsztatach.

Ewa Michalak


2009-03-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20687448

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno