Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Szkolenia dla pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wspólnie z firmami METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Poznań oraz Ekoprofil w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” organizuje szkolenia w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gmin, w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych”.

Kurs jest realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowany jest dla pracowników urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego i obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 10 marca, a kolejne 14 kwietnia, 19 maja br.

Kurs ma na celu przede wszystkim:
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników urzędów gmin w zakresie tworzenia POŚ,
  • poprawę jakości procesu stanowienia aktów prawa miejscowego oraz jakości samych aktów,
  • wyrównanie szans wszystkich zainteresowanych gmin na tworzenie profesjonalnych programów ochrony środowiska,
  • zwiększenie współpracy gmin w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiskowych i tworzenie spójnych dla danych obszarów fizjograficznych programów ochrony środowiska.

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną na temat jak skutecznie zaplanować, stworzyć i wdrożyć program Ochrony Środowiska w Gminie oraz samodzielnie opracują aktualizację programu podczas warsztatów praktycznych. W zależności od potrzeb, pomiędzy poszczególnymi spotkaniami mogą odbywać się indywidualne konsultacje dotyczące kolejnych etapów przygotowywania bądź aktualizowania POŚ.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mających odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie programowania ochrony środowiska.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat uzyskania wiedzy niezbędnej do właściwego tworzenia POŚ i aktów prawa miejscowego związanych z ochroną środowiska. Certyfikat wydawany jest w języku polskim i angielskim. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu: Sustainable Urban Management wystawione przez sekretariat międzynarodowego programu The Baltic University Programme realizowanego przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). W imieniu organizatorów Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie serdecznie zaprasza do czynnego udziału w szkoleniach przedstawicieli gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Magdalena Musiałowicz2009-03-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360125

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno