Szkolenia dla pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wspólnie z firmami METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Poznań oraz Ekoprofil w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” organizuje szkolenia w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gmin, w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych”.

Kurs jest realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowany jest dla pracowników urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego i obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 10 marca, a kolejne 14 kwietnia, 19 maja br.

Kurs ma na celu przede wszystkim:

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną na temat jak skutecznie zaplanować, stworzyć i wdrożyć program Ochrony Środowiska w Gminie oraz samodzielnie opracują aktualizację programu podczas warsztatów praktycznych. W zależności od potrzeb, pomiędzy poszczególnymi spotkaniami mogą odbywać się indywidualne konsultacje dotyczące kolejnych etapów przygotowywania bądź aktualizowania POŚ.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mających odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie programowania ochrony środowiska.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat uzyskania wiedzy niezbędnej do właściwego tworzenia POŚ i aktów prawa miejscowego związanych z ochroną środowiska. Certyfikat wydawany jest w języku polskim i angielskim. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu: Sustainable Urban Management wystawione przez sekretariat międzynarodowego programu The Baltic University Programme realizowanego przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). W imieniu organizatorów Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie serdecznie zaprasza do czynnego udziału w szkoleniach przedstawicieli gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Magdalena Musiałowicz