Powiatowy etap konkursu plastycznego rozstrzygnięty

Dzisiaj odbyło się spotkanie jury powiatowego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.


Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń oraz zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi.

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na cztery grypy: grupa młodsza – 6-8 lat, grupa średnia – 9-12 lat, grupa starsza – 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni. W czasie eliminacji gminnych wyłoniono 23 prace, które wzięły udział w etapie powiatowym.

Komisja w składzie: wicestarosta – Dariusz Pilak, dyrektor wydziału Spraw Obywatelskich – Marek Kosmala, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury – Maciej Kuźniewski oraz pracownik wydziału Spraw Obywatelskich – Andrzej Klimuk wybrali 5 zwycięskich prac, które zostaną przekazane do wojewódzkiego etapu konkursu. W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce przypadło Marcie Fabrowskiej (7lat) z Czerniejewa, II miejsce – Erykowi Kapczyńskiemu (7 lat) z Czerniejewa, III miejsce – Julii Wojtaszak (8 lat) z Trzemeszna, wyróżniono pracę Jana Gąsiorka (7 lat) z Czerniejewa. W grupie średniej zwycięstwo przypadło Kamilowi Stachowiakowi z Modliszewka, II miejsce – Marcinowi Helamanowi (11 lat) z Modliszewka, III miejsce – Natalii Patrzyk (11 lat) z Mielżyna, postanowiono wyróżnić: Mateusza Białka (12 lat) oraz Jakuba Rybarczyka (11 lat) reprezentujących gminę Trzemeszno. W najstarszej grupie do etapu wojewódzkiego przekazana zostanie tylko jedna praca Łukasza Marmurowicza (14 lat) z Gniezna. Nie zgłoszono prac w kategorii uczniowie niepełnosprawni.

W dniu 19 marca odbędzie się spotkanie ze wszystkimi uczestnikami konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

Lucyna Gotowała