Powiat Gnieźnieński wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył 200.000 złotych na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży” oraz 70.000 złotych na zadanie „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym”.


Marcin Puk