XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42

Proponowany porządek obrad

XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
02 KWIETNIA 2009 ROKU

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2008.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie,
  2. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji: Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi. Rozbudowa, remont i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska