Nauka i kultura dla wszystkich

Wykłady, warsztaty, spektakle, prezentacja twórczości – wszystko to będzie się odbywało w ramach I Gnieźnieńskiego Festiwalu Nauki i Kultury, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zespół doradców metodycznych oraz wyższe uczelnie i placówki kulturalne.


Festiwal rozpocznie się 30. marca i potrwa do 3. kwietnia. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi tematycznemu, każdy powinien znaleźć w tych dniach interesujące dla niego spotkanie i miłośnik nauk ścisłych, i osoba wykazująca zainteresowania humanistyczne. Zapisy na warsztaty prowadzą szkoły ponadgimnazjalne, natomiast wykłady mają charakter otwarty.

Celem przedsięwzięcia jest integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju nauki i Kultury w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, rozwijanie zainteresowań naukowych i kulturalnych uczniów oraz mieszkańców Gniezna, popularyzacja dorobku edukacyjnego i kulturalnego różnorodnych podmiotów współtworzących festiwal, promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych ziemi gnieźnieńskiej, a także kształtowanie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturowym miasta oraz regionu.

Ewa Michalak