Ruszył projekt pracy z uzdolnioną młodzieżą

Dzisiaj w kolegium europejskim w Gnieźnie odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami zakwalifikowanymi do projektu pracy ze zdolną młodzieżą.


Jak powiedział starosta Krzysztof Ostrowski podczas spotkania inaugurującego projekt, pomysł przygotowania dodatkowych zajęć dla najzdolniejszej młodzieży jest efektem analizy wyników maturalnych, jaka została przeprowadzona podczas jednej z sesji rady powiatu. Okazało się wówczas, że szkoły radzą sobie dosyć dobrze z uczniami średnimi, nie do końca wykorzystywany jest natomiast potencjał najbardziej utalentowanych.

Dla maturzystów zdających egzaminy na poziomie rozszerzonym przygotowane zostały dodatkowe zajęcia w poszczególnych szkołach. Nowatorski projekt pracy wspierania uzdolnień przygotowany został z myślą o uczniach klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.

Zostali oni wytypowani podczas rozmów kwalifikacyjnych, które prowadzili wykładowcy wyższych uczelni. Podzieleni na koła humanistyczne, przyrodniczym oraz poświęconym treściom kulturoznawczo-obywatelskim, będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, pracach studenckich kół naukowych i indywidualnych zajęciach.

Celem programu jest indywidualizacja nauczania wspomagająca szybszy rozwój ucznia, stworzenie wszechstronnych warunków indywidualnego Rozwoju zainteresowań i uzdolnień, umożliwienie uzyskania większej wiedzy o wyższym stopniu trudności, uczenie skutecznych technik i metod uczenia się, kształtowanie zdolności myślenia twórczego, rozwijanie oryginalności, zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości oraz rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Krzysztof Kurek.

Ewa Michalak