Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Umieć, znaczy móc…

W ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie powstał projekt pod nazwą Centrum Aktywności Społecznej Largo – Aktywna Integracja w Powiecie Gnieźnieńskim. Jego autorką jest pani Elżbieta Pilarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a koordynatorem pan Rafał Jaworski.


Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, natomiast podstawowym jego celem - działania na rzecz zwiększenia potencjału i aktywności społeczno – zawodowej i edukacyjnej tej grupy. Projekt objął swym zasięgiem 60 osób, a czas trwania jego realizacji to okres od 1 marca 2009 do 31 grudnia bieżącego roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego, oraz uczestniczyć w kursach umiejętności społecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy, ponadto osobom niepełnosprawnym udział w projekcie zapewnia całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Po zakończeniu projektu każda uczestnicząca w nim osoba otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i umiejętności objętych tematyką kursów.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koszt skalkulowano ogółem na kwotę 445 319, 32 zł, przy czym wkład własny - kapitał w wysokości 46 758,53zł – pochodzi z funduszu powiatowego. Zatem uzyskanie dofinansowania w ramach programu operacyjnego pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 398 560, 79 zł, stanowi spektakularny sukces autorki projektu.

Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi niebagatelną kwotę 7 421,98 zł, a założone rezultaty są możliwe do osiągnięcia z uwagi na zaplanowany kompleksowy program wsparcia.

Marcin Puk2009-03-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21351152

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno