W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu gnieźnieńskiego w dziedzinie „Ochrony i Promocji Zdrowia” w 2009 roku.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył 3 000 złotych na realizację zadania „Profilaktyka nowotworowa”.

Jedyna oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową działająca pod przewodnictwem Wojciecha Krawczyka - członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, została złożona przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek komisji, powierzył Stowarzyszeniu realizację w/w zadania.

Marcin Puk