By skuteczniej ratować życie…

Otwarcie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym przy ul. 3- Maja śmiało można nazwać wydarzeniem rewolucyjnym. Trudno sobie wyobrazić współcześnie właściwą diagnostykę bez odpowiedniego zaplecza technicznego, dotychczas pacjenci gnieźnieńskiego szpitala przewożeni byli w tym celu do Poznania.


Od dzisiaj nie będą już narażani na dodatkowy stres i ryzyko komplikacji pourazowych związanych z niebezpieczeństwem transportu. Te dwa aspekty podkreślał przede wszystkim dyrektor gnieźnieńskiego szpitala, dr Włodzimierz Pilarczyk W swoim wystąpieniu zaznaczył, że sukces stał się możliwy dzięki współdziałaniu dwu szpitali gnieźnieńskiego i poznańskiego zarządzanego przez dr Lesława Lenartowicza, prezesa szpitala im. H. Cegielskiego.

Radości z uruchomienia pracowni nie krył także starosta Krzysztof Ostrowski. - To bardzo ważne, że tomograf będzie funkcjonował w szpitalu, eliminując konieczność transportu, a tym samym zwiększając szanse chorych, zwłaszcza ofiar wypadków – mówił - Cieszę się zarówno jako starosta powiatu, którego mieszkańcy trafiają do tego szpitala, jak i lekarz, którego obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego. Mogę tylko powtórzyć najczęściej dziś padające słowo: nareszcie! Wszystko po to, aby skuteczniej ratować życie…

Marcin Puk