Dotacje na sport dzieci i młodzieży

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego władze powiatu podpisały z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych umowy na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz umowy na organizację na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i obietnicami w tegorocznym budżecie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w znaczący sposób zwiększył wydatki na sport. W 2009 roku powiat przeznaczył na sport 535.000 złotych. Dla porównania w 2008 roku na sport wydatkowano tylko 176.000 złotych.

Jak podkreśla starosta Krzysztof Ostrowski; „Pewnie i tak jest to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak dla nas jest to sporo, a trzykrotny wzrost świadczy o tym, że zadania sportowe traktujemy coraz bardziej poważnie, bo rok budżetowy wcale nie jest łatwy. Chcemy w sposób uroczysty podpisać te umowy, po to, aby podkreślić nasze zwiększone zaangażowanie w sport, które myślę, że w następnych latach będziemy kontynuować.”

Kwota 535.000 złotych obejmuje:


Marcin Puk