Już wkrótce finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego

Już 17 kwietnia br. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie odbędzie się finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Organizatorami konkursu są I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Jest to już VIII edycja konkursu. Świadczy to nie tylko o dużym zainteresowaniu samym konkursem, ale i nader aktualną tematyką. W tegorocznych finałowych rozgrywkach zmierzą się reprezentanci 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu, którzy wcześniej zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. Organizatorzy każdego roku podkreślają wysoki poziom merytoryczny konkursu. Zawdzięczać go należy dobremu przygotowaniu uczniów, któremu sprzyja m.in. doposażenie bibliotek szkolnych w literaturę tematyczną oraz pomoce audiowizualne, stanowiące nagrody dla szkół uczestniczących w kolejnych edycjach. Na zwycięzców, jak każdego roku, także i w tym, czekają cenne nagrody, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Najlepszy uczestnik opuszcza mury I LO, w którym rozgrywa się finał, na rowerze górskim.

Konkursowi towarzyszy również prezentacja efektów działalności Koła Ekologicznego działającego w I LO – plakaty związane z różnego rodzaju świętami i akcjami ekologicznymi prowadzonymi na terenie szkoły, okolicznościowe prezentacje multimedialne przygotowywane m. in. jako prace konkursowe oraz wystawa dotychczasowych numerów gazetki „Eko-Orlik” dwumiesięcznika redagowanego przez uczniów skupionych w kole ekologicznym w I LO.

Starostwo Powiatowe wraz z I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie serdecznie zapraszają finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego i liczą na duże zainteresowanie konkursem nie tylko ze strony młodzieży szkolnej, ale również instytucji wspierających działalność edukacyjną w zakresie ekologii.


Magdalena Musiałowicz