Szkolenie z zakresu ochrony środowiska

14 kwietnia odbyło się drugie spotkanie w ramach szkolenia „Podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędów gmin w zakresie tworzenia programu ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych”.


Szkolenie obejmowało wykłady oraz zajęcia w formie warsztatów. Uczestnicy szkolenia skoncentrowali się na ćwiczeniach obejmujących kolejne etapy tworzenia Programu Ochrony Środowiska:

• Formułowanie wizji ochrony środowiska,

• Diagnoza stanu środowiska,

• Zarządzanie środowiskowe w gminie,

• Wyróżnianie i ocena priorytetów ochrony środowiska oraz określenie celów i zadań środowiskowych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących problemów w zakresie przygotowania i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz zostali zaproszeni na spotkanie z Panią Jolantą Ratajczak, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Termin spotkania określono na 15 maja 2009 r., godz. 11.00, gmach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/8.