Projekt stypendialny – wyrównywanie szans edukacyjnych

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie informuje, iż na terenie powiatu gnieźnieńskiego będzie realizowany projekt stypendialny "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów ustalone podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 30 kwietnia 2009r.


Załączniki