Młodzież sprzątała świat

Las Miejski oraz parki na osiedlach Skiereszewo i Dalki zostały w poniedziałek posprzątane przez młodzież gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.


Akcja „Sprzątanie Świata” została zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wspólnie z Nadleśnictwem Gniezno. Wzięło w niej udział około 300 uczniów wraz z opiekunami z I, II i III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 4 w Gnieźnie.

Starostwo zorganizowało przewóz młodzieży do wyznaczonego miejsca sprzątania oraz powrót. Wszystkich uczestników zaopatrzono w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne. Udało się zebrać około 4 tony śmieci, co jest wielkim sukcesem.

Po skończonej akcji wszyscy spotkali się w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji ,,Poligon’’ przy ognisku i grochówce.

Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w tak pożyteczną akcje, a Nadleśnictwu Gniezno za pomoc w przeprowadzeniu sprzątania, wyznaczenie trasy i opiekę nad uczniami.

Wszystkie zebrane śmieci trafiły na Składowisko Odpadów Komunalnych w Lulkowie.