Dziś żegnamy szkolne mury...

Koniec kwietnia w szkołach średnich w całej Polsce nacechowany jest nutą nostalgii i nerwowego napięcia związanego z wiosenną sesją egzaminacyjną. Swoją Alma Mater opuszczają kolejne roczniki absolwentów. Nie inaczej było dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Wszystkich uczestników uroczystości: grono pedagogiczne, zaproszonych gości, rodziców, a wreszcie samych bohaterów czwartkowego popołudnia powitała dyrektor szkoły Joanna Czekała. Przypomniała uczniom najzabawniejsze momenty ich pobytu w szkole, łzy, które towarzyszyły niepowodzeniom, wspólne radości i smutki. Pogratulowała ukończenia szkoły i wyraziła przekonanie, że egzamin maturalny jest już tylko formalnością dopełniającą lata pracy i nauki. Życzenia i gratulacje absolwentom złożyła w imieniu młodszych koleżanek i kolegów uczennica II klasy Natalia Kończak. Wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak złożył życzenia nauczycielom oraz absolwentom: „Uczyniliście Państwo jako Grono Pedagogiczne dla swoich absolwentów wiele, angażując w to dzieło swoje umiejętności, serce i potencjał intelektualny. Dzisiaj czas świętowania efektów zmagań ze szkolną codziennością podmiotów obu stron katedry. Wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte w tej ważnej dla naszej lokalnej społeczności placówce oświatowej, pozwolą młodym ludziom zdać ze wspaniałymi wynikami egzamin dojrzałości. Absolwentów pragnę zapewnić, że kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat pomaga spełnić marzenia”.

Wzorowi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami dyrektora, a rodzice odebrali listy gratulacyjne. Triumf święcili też sportowcy, otrzymując dyplomy i nagrody książkowe. Każdy absolwent miał prawo czuć się championem tego dnia.

Prawdziwe łzy wzruszenia polały się jednak już podczas części mniej oficjalnej. Kwiaty, upominki, wzajemne podziękowania. Kolejne pożegnanie absolwentów, jak zawsze niezwykłe miarą bohaterów, przeszło do historii...

Marcin Puk