PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji obchodów Święta uchwalenia Konstytucji 3. Maja, a w szczególności: Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu, Pododdziałowi Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Pododdziałowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Straży Miejskiej, Samorządowej Orkiestrze Dętej Powiatu i Miasta Gniezna oraz Mieszkańcom Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego za udział w obchodach.

Władze Powiatu Gnieźnieńskiego,

Biuro Rady Powiatu