XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 MAJA 2009 ROKU

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2008 i przedstawienie planu na 2009 rok.
 8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON po przeniesieniach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  2. wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska