Drzwi otwarte w Powiatowym Urzędzie Pracy


23 maja 2009 roku
Sobota
od godz. 9.00 do 13.00

do dyspozycji będą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, liderzy Klubu Pracy, radca prawny, inspektorzy zajmujący się świadczonymi usługami rynku pracy, czyli staży, szkoleń, dotacji dla bezrobotnych, refundacji na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, prac interwencyjnych, projektów krajowych i unijnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY