Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

W dniu 18 maja br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” w roku 2009.


Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego spośród 11 ofert, jest konsorcjum Firm PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie oraz PHU „EKO-MIX” SPUREK KONSTANTY ANDRZEJ Wrocław.

Konsorcjum zaproponowało bardzo korzystną ofertę cenową tj. koszt demontażu 1 kg azbestu wynosi 0,45 zł brutto dla budynków mieszkalnych oraz 0.51 zł brutto dla pozostałych budynków. Natomiast koszt unieszkodliwienia 1 kg azbestu wynosi 0,30 zł brutto - w przeliczeniu na 1 m2 wynosi około 13zł brutto. W związku z powyższym z terenu powiatu będzie można usunąć znacznie więcej wyrobów zawierających azbest niż w roku poprzednim - ponad 900 ton.

Środki na dofinansowanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Miejskiego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcję koordynuje Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, przy współudziale wszystkich gmin powiatu oraz Urzędu Miasta.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej w odniesieniu do obiektów na których będzie usuwany azbest: właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

Dofinansowanie w wysokości 80% nie może przekroczyć 10.000 zł, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy.

Zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu usuwaniem azbestu jest bardzo duże, obecnie trwa zbieranie wniosków od zainteresowanych. Należy je składać w odpowiednich, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędach gmin.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat likwidacji azbestu dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl, pod hasłem „Program usuwania azbestu”. Decyduje kolejność złożenia wniosku. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30.11.2009 r.

Pierwszy demontaż rozpocznie się już tym tygodniu w gminie Trzemeszno, w następnym tygodniu azbest usuwany bezie w gminie Kiszkowo

2009-05-21

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421813

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno