Urzędnicy ukończyli kurs w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wspólnie z firmami METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Poznań oraz Ekoprofil w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zorganizowało cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gmin, w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych”.

Kurs jest realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cały projekt składał się z trzech etapów, na których pracownicy urzędów gminnych planowali Program Ochrony Środowiska (POŚ), zajmowali się wdrożeniem POŚ oraz ewaluacją programu

W dniu 19 maja br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, odbyło się trzecie, ostatnie już spotkanie. Obejmowało ono następujące zagadnienia:

  • metody i techniki przeprowadzania ocen realizacji programu: oceny jakościowej i ilościowej,
  • efekty ekologiczne i ekonomiczne realizacji programu,
  • zgodność osiągalnych efektów z planowanymi,
  • przesłanki do usprawniania POŚ,
  • przygotowanie sprawozdania z realizacji POŚ,
  • aktualizację programu POŚ.
  • Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem jednostek samorządowych powiatu gnieźnieńskiego. Uczestniczyli w nim pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miasta oraz wszystkich gmin naszego powiatu.

    W czasie trwania kursu uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ochrony środowiska w gminie. Każdy z kursantów otrzymał trzy certyfikaty, potwierdzające uzyskanie wiedzy niezbędnej do właściwego tworzenia POŚ i aktów prawa miejscowego związanych z ochroną środowiska, wystawione w języku polskim, angielskim oraz przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja).