VI Kongres Misyjny z udziałem włodarzy powiatu

3 czerwca w gnieźnieńskiej katedrze odbył się VI Kongres Misyjny połączony z obchodami 30. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. We mszy, której przewodniczył ks. prymas Józef Glemp uczestniczyli misjonarze, dzieci i młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz z miasta Inowrocławia i okolic.


W katedrze obecni byli również przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Dariusz Pilak, przewodnicząca rady powiatu Danuta Winiarska oraz członek zarządu Wojciech Krawczyk, którzy w końcowym etapie mszy uroczyście złożyli kwiaty obok tablicy upamiętniającej wizytę Jana Pawła II w Gnieźnie.