W trosce o nasze zdrowie

W piątek, 5 czerwca, w auli Medycznego Studium Zawodowego im. Karola Marcinkowskiego odbyła się Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza gnieźnieńskiego oddziału PCK podsumowująca działalność za lata 2005 – 2009. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło parlamentarzystów: posła Tadeusza Tomaszewskiego, senatora Piotra Gruszczyńskiego, przewodniczącej Rady Powiatu Danuty Winiarskiej, prezesów kół PCK działających na terenie miasta oraz sympatyków zdrowego stylu życia.


Konferencję otworzył prezes Zarządu Rejonowego PCK Włodzimierz Pilarczyk. Powitał zebranych gości, a następnie złożył sprawozdanie z działalności w latach 2005 – 2009. Przypomniał zasady funkcjonowania organizacji, przedstawił najważniejsze osiągnięcia. Wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wandy Słomowicz o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutoriom został przyjęty jednogłośnie. Skarbnik Halina Sztyma przypomniała, że wszystkie zebrane środki przeznaczone były na działalność statutową, a organizacja zrzesza działaczy – społeczników, którzy za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Najbardziej aktywnym członkom PCK wręczono nagrody i odznaczenia. Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego odznaczone zostały wieloletnie opiekunki Szkolnych Kół PCK Jolanta Bosak i Grażyna Kulpińska. Wręczając w imieniu starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego odznaczenie, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska powiedziała: - Niosąc pomoc dobrowolnie, propagując zdrowy styl życia, organizując szkolenia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prowadząc szeroko rozumianą działalność prozdrowotną, udowadniacie państwo, że postawa altruizmu i głębokiego humanitaryzmu nie jest reliktem przeszłości i za to nie tylko dziękujemy, ale przede wszystkim wyrażamy swój podziw, którego medale są skromnym wyrazem.