Piękne miejsce na Ziemi” – zakończenie etapu 2008/2009

Dzisiaj w auli Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie odbyło się podsumowanie współfinansowanego przez Zarz±d Powiatu GnieĽnieńskiego projektu „Piękne miejsce na Ziemi”. Jest to inicjatywa, która powstała by aktywizować młodych ludzi i wychować ich w poszanowaniu dóbr przyrody znajduj±cych się w najbliższej okolicy.

Projekt został zaplanowany na lata 2007-2010. Dzi¶ odbyło się zakończenie etapu 2008/2009. Podczas spotkania młodzież z trzemeszeńskiego liceum zaprezentowała swoje prace badawcze oraz prezentacje dot. tematyki przyrodniczej.

W¶ród wyróżnionych uczniów liceum znaleĽli się: Bogumił Zielazny, Przemysław Olejnik, Milena Fojutowska, Paulina Walkowiak, Paulina Chmielewska, Paulina Kowalska, Dorota Sobczak, Lidia Modra, Paulina Grzesik oraz twórcy prac badawczych – Beata Gwiazda, Katarzyna Kup¶, Mateusz Kmieciak.

W¶ród gimnazjalistów zaprezentowano prace w trzech kategoriach: