NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
16 czerwca 2009 ROK

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja”,
    2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska