VI powiatowy rajd placówek specjalnych „Łazik”

W minionym tygodniu, na terenie leśnictwa Krzyżówka, odbył się zorganizowany został przez UKS „Korczakowcy” przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i pomocy Ligi Obrony Kraju oraz Komendy Hufca ZHP w Gnieźnie, VI rajd turystyczny dla uczniów ośrodków specjalnych powiatu gnieźnieńskiego.


Uczestnicy rajdu musieli wykazać się umiejętnościami, właściwymi dla obozów przetrwania. Slalom kajakiem, linowy tor przeszkód, strzelanie z łuku i wiatrówki, rozstawienie namiotu oraz wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej to zadania, które pozwoliły w pełni wykazać się młodym uczestnikom rajdu.

Teren zmagań rajdowych to także świetna okazja by poznać uroki rodzimego krajobrazu oraz realizować zadania z zakresu ekologii. Integracji środowiska szkolnego służyło uczestnictwo w rajdzie zarówno uczniów jak i nauczycieli. W tegorocznej edycji uczestniczyło 9 grup. Triumfatorami VI edycji rajdu okazali się uczniowie Zespołu Szkół im. J. Korczaka. Nagrody zwycięzcom wręczył wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak