Rozbudowa gnieźnieńskiego szpitala

Rada Powiatu 16 czerwca przyjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala. ZOZ wnioskuje równocześnie do marszałka województwa o otrzymanie na tę inwestycję dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak podkreślił podczas sesji dyrektor ZOZ Włodzimierz Pilarczyk, rozbudowa szpitala jest konieczna.

Niezbędny jest nowoczesny blok operacyjny, dodatkowe przestrzenie na oddziałach chirurgicznym i ortopedycznym oraz miejsce na całe zaplecze diagnostyczne – pracownie tomografii komputerowej, magnetycznego rezonansu jądrowego, endoskopową i wiele innych.

Koncepcja rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala opiewa na ok. 26 mln zł, z tego koszty kwalifikowane, czyli takie na które można otrzymać dofinansowanie zewnętrzne ( w wysokości 75 proc. )wynoszą 21 mln zł. Kwota wymaganego wkładu własnego zostanie podzielona pomiędzy ZOZ i powiat (ok. 7 mln zł).

Jak poinformował dyrektor Pilarczyk, zgodnie z wymogami konkursu, prace muszą zostać wykonane do 30 listopada 2011 roku.

Starosta Krzysztof Ostrowski przypomniał natomiast, że rozbudowa szpitala jest jedną z kilku dużych inwestycji, które zarząd powiatu planuje zrealizować. Należy do nich również budowa centrum edukacyjno-sportowego przy ul. Sobieskiego ( w ramach tego projektu zrewitalizowany zostanie pokoszarowy budynek przy ul. Sobieskiego i wybudowana hala widowiskowo-sportowa) oraz rozbudowa budynku starostwa.

Projekt budowy i finansowania hali Krzysztof Ostrowski przedstawi na wspólnym posiedzeniu komisji gospodarki i oświaty rady miasta i powiatu 23 czerwca o godz. 11. 00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Zarząd i radni są ambitni i myślę, że będą tego wymierne efekty – podkreślił starosta.