Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

"Witaminka"” dla szczerych serc

Pomoc społeczna to rodzaj misji polegającej na rzetelnej i wszechstronnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw. Taki też cel postawił sobie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ogłaszając już po raz kolejny otwarty konkurs na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Klub „Witaminka”.

Do konkursu mogły przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. Jako najważniejsze zadanie określono prowadzenie placówki realizującej zajęcia w godzinach popołudniowych w zakresie: organizacji czasu wolnego, gier, zabaw zręcznościowych, pomocy w odrabianiu lekcji, rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowania na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, interpersonalnych i społecznych. Zadanie obejmuje także zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy: zabawy, dyskusje, pogadanki, a w ramach bezpiecznych wakacji: pogadanki i współpraca z policją. Jako konieczny wymóg wskazano także, że program powinien obejmować działania służące rozwijaniu zainteresowań, pasji i aktywności życiowej dzieci z lokalnych środowisk. Dotacja na realizację zdania w bieżącym roku wyniosła 5000zł. Termin składania ofert minął 26 czerwca 2009 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpił oddział PCK Gniezno. Zawartość merytoryczna przedstawionego programu spełnia wszystkie wymogi określone przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie „Klub Witaminka” będzie realizowane w okresie od 15 lipca do 13 listopada br. w świetlicy ZOZ-u przy ulicy Łącznica. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Komisja konkursowa, której przewodniczył członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, a w skład której ponadto wchodzili: Teresa Gorczyńska z Polskiego Związku Niewidomych, Bogumiła Orzechowska z Rady Osiedla Dalki, Marek Kosmala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Anna Światłowska z Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.

2009-06-30

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21353778

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno