Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W trosce o zdrowe środowisko

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zachęca mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego, Powiatowego Gminnego oraz Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o dofinansowanie demontażu i utylizacji można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest tj. demontażu i utylizownia wytworzonych odpadów azbestowych wynosi 80 % całkowitych kosztów tych działań, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty z Funduszu na realizację tego zadania wynosi 10 000zł. Akcję likwidacji azbestu koordynuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego" są dostępne na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl Likwidację azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadza Konsorcjum firm: PHU "EKO-FLORA" Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pomorskie oraz PPHU "EKO-MIX" SPUREK KONSTANTY ANDRZEJ ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Akcja rozpoczęła się 18 maja br. i potrwa do 30 listopada 2009 r.2009-07-14

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 19-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21073319

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno