Dotacje na monitoring wizyjny w szkołach

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pozyskało dotację w wysokości 27.332,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach w ramach "Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach". Łączny koszt projektu wyniesie 50.482,66 zł.

W ramach przedmiotowej dotacji wsparcie otrzymają następujące placówki:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie (montaż 3 dodatkowych kamer),
  • II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie (3 dodatkowe kamery),
  • Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie (10 dodatkowych kamer),
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (8 dodatkowych kamer).

    Zasadność rozbudowy istniejącej sieci monitoringu w tych placówkach potwierdził w swojej opinii Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie mł. insp. Paweł Nejman.

    Monitoring wizyjny w szkołach umożliwia nieprzerwaną obserwację wybranych miejsc i natychmiastowe podejmowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych, zapobiega negatywnym zjawiskom i zdarzeniom, już poprzez sam fakt świadomości jego funkcjonowania.

    Nowe zestawy do monitoringu zainstalowane zostaną w szkołach najpóźniej do 10 grudnia 2009 r.