Święta plonów czas…

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz IX organizuje Dożynki Powiatowo - Gminne. Co roku gospodarzem dożynek jest inna gmina. W 2008 r. dożynki zorganizowane zostały na Borzątwi wspólnie z gminą Mieleszyn. Tegoroczne organizowane wraz z Gminą Gniezno odbędą się w Zdziechowie 6 września 2009 r.

Gospodarzami dożynek są Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman.

Dożynki nazywane inaczej Świętem Plonów poświęcone są tegorocznym zbiorom zbóż. W czasie dożynek uczestnicy dziękują za zebrane plony i proszą o jeszcze lepsze zbiory w przyszłym roku.

Szczegółowy program obchodów zostanie ogłoszony na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (www.powiat-gniezno.pl), Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (www.naszesrodowisko.pl) oraz Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl).

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz zainteresowanych gości do udziału w tegorocznych dożynkach. Informujemy również, że Wojewódzko - Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbędą się w dniu 30 sierpnia 2009 r. w Pile.