Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie I roku pracy Starosty Gnieźnieńskiego - Jacka Kowalskiego

W dniu 19 listopada 2003 r., o godzinie 9.30 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu roku pracy Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego.


Starosta Gnieźnieński - Jacek Kowalski, podczas spotkania przedstawił oraz podsumował działania jakie wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego zostały dokonane w zakresie następujących tematów:

 1. Walka z bezrobociem oraz działania mające na celu wzrost przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim a w nim:
  • Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Szansa na pracę”.
  • Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Kobieta aktywna”.
  • Porozumienie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, dotyczące określenia zasad współdziałania stron w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Powiatu, a w szczególności wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.
  • II edycji konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego 2002 roku”.
  • Uruchomieniu bezpłatnej infolinii Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Możliwości deklaracji gotowości podjęcia pracy i potwierdzenia jej na terenie swojej gminy.
  • Zmiany zasady wypłacania zasiłków dla bezrobotnych.
  • Zmiany limitów godzin nadliczbowych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu .
  • Porozumienie dotyczące uproszczenia reguł składania przez pracodawców za pośrednictwem Cechu wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy refundacji wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Wydanie II edycji „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim”.
  • Walka z bezrobociem oraz wspieranie przedsiębiorczości w powiecie na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 2. Inwestycje powiatowe:
  • Prace remontowe poszczególnych placówek oświatowych podległych Gnieźnieńskiemu Starostwu.
  • Zakup dla Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego czterech nowych karetek.
  • Starostwo Powiatowe przekazało dwa samochody (z czterech) dla Gnieźnieńskiej Policji.
  • Zakończono budowę drogi Mieleszyn – Karniszewo – Kłecko.
  • Budowa drogi Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna - obecnie trwają prace remontowe na w/w drodze.
  • Przebudowa Szpitala przy ul. 3 Maja.
 3. Oszczędności w budżecie powiatu:
  • Zmiana spotkań Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Gnieźnie)
  • Likwidacja poszczególnych etatów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie zmniejszająca wydatki budżetowe.
  • Informacja o wykonaniu prac remontowych i porządkowych na terenie oraz w budynkach stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego przez pracowników gospodarczych Wydziału. Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 2003 roku. (Gniezno, ul. Sobieskiego 20, Gniezno, ul. Jana Pawła II).
  • Oszczędności poczynione w budżecie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakresie wydatków własnych.
 4. Współpraca z gminami:
  • Powstanie Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Starosta Gnieźnieński - inicjatorem zawiązania Związku Gmin na Rzecz Gospodarki Odpadami.
  • Porozumienie zawarte przez powiat z gminami wprowadziło możliwość składania wniosków o wymianę dokumentu w urzędzie swojej gminy,
 5. Rozwój turystyki:
  • Powstanie, rejestracja oraz wybór zarządu - Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”.
  • Udział Powiatu Gnieźnieńskiego na największych targach turystycznych w kraju i za granicą.
  • Przejecie przez Powiat Gnieźnieński - Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.
 6. Współpraca zagraniczna:
  • Starosta reprezentując powiat - podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Teltow-Fläming
  • Podjęto również współpracę z włoską Prowincją Di Forli – Cesena.
 7. Przygotowanie powiatu do wstąpienia do Unii Europejskiej:
  • Zarząd Powiatu w kwietniu br. przyjął koncepcję przygotowania mieszkańców powiatu przed referendum odbyły się szkolenia dla :
   • Rolników
   • Przedsiębiorców
   • Nauczycieli i młodzieży
   • Pracowników samorządowych
   • Rencistów i emerytów
  • Przejecie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
  • Przedłużono okres funkcjonowania gminnych punktów informacji europejskiej do 20 grudnia 2003 r.
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło 14 propozycji projektów do realizacji, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 8. Pomoc osobom i organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne:
  • Rok 2003 został uznany jako Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych.
  • Odbyła się konferencja pt. „Unia Europejska drogą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.
  • Organizacje osób niepełnosprawnych otrzymały ponadto pomoc materialną.
  • Zostały przekazane faxy oraz sprzęt rehabilitacyjny organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne.
  • Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski wręczył akt powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 9. Inne sprawy:
  • Starosta Gnieźnieński wspólnie z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu podjął akcję profilaktyczną dotyczącą występowania chorób nowotworowych u kobiet.
  • Z inicjatywy Starosty Jacka Kowalskiego pojawiły się w mieście i powiecie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowań szklanych
  • nowa strona internetowa Powiatu Gnieźnieńskiego www.powiat-gniezno.pl
  • Starosta Jacek Kowalski odbył serię spotkań z wyróżniającymi się sportowymi z terenu powiatu: thriatlonistami, hokeistami na trawie oraz tenisistami stołowymi.
  • Starosta wręczył stypendia dla najlepszych sportowców Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Dziesięciu trenerów, zawodników i działaczy sportowych otrzymało nagrodę Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego.
  • Starosta przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży Powiatu Gnieźnieńskiego oraz stypendia socjalne – dla młodzieży zdolnej, pochodzącej z niezamożnych rodzin.2003-11-20

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21396497

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno