Zaproszenie na XXXIX sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2009 roku o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XXXIX SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
4 SIERPNIA 2009 ROK


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska