Oświadczenie

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, opartej na ekspertyzie budowlanej, która wykazała konieczność przeprowadzenia natychmiastowego remontu dachu Muzeum Początków Państwa Polskiego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników, postanowiło zlecić wykonanie podobnej ekspertyzy dachu, znajdującej się w tym samym kompleksie budowlanym, auli. Badania zlecone przez MPPP dotyczyły bowiem tylko części muzealnej.

Według ekspertów nie istnieje zagrożenie w części szkolnej, mimo to zostanie przeprowadzona profesjonalna ocena oddziaływania potencjalnej katastrofy muzeum na pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia I Liceum Ogólnokształcącego.

Starosta Gnieźnieński
Krzysztof Ostrowski