Zaproszenie na XL sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XL sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XL SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 SIERPNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: realizacji zadania „Z matematyką w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  2. w sprawie: podjęcia współpracy partnerskiej z Powiatem Szamotulskim;
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska