Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

Koniec wakacji nie każdemu kojarzy się z tęsknotą za słodkim lenistwem. Uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza klas pierwszych, z niecierpliwością wyczekują szkolnego dzwonka, który ma dla nich niezwykłą moc – niesie radość bycia uczniem.

Podobne uczucia towarzyszyły społeczności uczniowskiej nowo powołanej placówki oświatowej w Gnieźnie – uczniom Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 i Gimnazjum Specjalne nr 11 w Gnieźnie. O powstaniu tej jednostki edukacyjnej zadecydowała Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podejmując 19 marca br. stosowną uchwałę. Wczoraj, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak uroczyście przekazał akt założycielski powstałej szkoły pani Lidii Boguszyńskiej, której Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego powierzył pełnienie funkcji dyrektora placówki. Wicestarosta życzył wszystkim pracownikom Zespołu jak najlepszej realizacji zadań i zadowolenia w pełnieniu misji, jaką niewątpliwie jest praca w oświacie. Lidia Boguszyńska zapewniła przedstawiciela władz powiatu, że zrobi wszystko, aby nowa placówka rozwijała się w sposób prawidłowy i satysfakcjonujący uczniów, ich rodziców, członków Rady Pedagogicznej oraz organ prowadzący.