Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zaproszenie na XLI sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 24 września 2009 roku o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 23.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 WRZEŚNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2009 roku.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2009 roku.
 13. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim
  1. wspólna polityka rolna – realizacja i zmiany
  2. aktualne tendencje w rolnictwie
  3. charakterystyka gospodarstw wielkoobszarowych (spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa indywidualne, dzierżawcy)
  4. grupy producenckie
  5. działalność Spółdzielni Kółek Rolniczych na terenie powiatu.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Mobilni zawodowo” w latach 2009-2010, w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009-2011, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo.
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko.
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej.
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2 stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/235/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Kiszkowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa jezdni i chodników położonych w miejscowości Kiszkowo na ulicach: Szkolnej, Rynek, Kościelna.
  9. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/236/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa drogi gminnej nr 288009 P – ulica Długa w miejscowości Niechanowo.
  10. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo.
  11. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego-(Powidz).
  12. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  13. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

2009-09-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 18-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21064343

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno