Unijne fundusze na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala

16 mln zł otrzyma gnieźnieński szpital na modernizację i rozbudowę z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.3. Inwestycja będzie ponadto finansowana przez Starostwo Powiatowe ( 7 mln zł) oraz z budżetu szpitala ( 3 mln zł).


Radości z decyzji o przyznaniu środków na rozbudowę szpitala nie krył starosta Krzysztof Ostrowski, bo jest to inwestycja konieczna. – W latach 70-80 przygotowany został projekt wybudowania szpitala przy ,,Dziekance’’, jednak ze względu na kryzys nie został zrealizowany – przypomniał starosta. – Teraz pojawiła się druga szansa poważnej inwestycji i bardzo się cieszę, że się udało. Konkurs był bardzo trudny, złożonych zostało 27 projektów, fundusze otrzymało sześć, przy czym szpital gnieźnieński został sklasyfikowany na trzecim miejscu i można powiedzieć, że jest na drugim miejscu pod względem ilości zaangażowanych funduszy unijnych.

Słowa podziękowania starosta skierował do dyrekcji szpitala za przygotowanie projektu oraz senatorowi Piotrowi Gruszczyńskiemu i Pawłowi Arndtowi za pomoc w jego promocji.

Jak poinformował dyrektor ZOZ Włodzimierz Pilarczyk, do szpitalnego budynku przy ul. 3 Maja zostanie dobudowane 8, 5 tys. m2. Na najwyższej kondygnacji wybudowany będzie blok operacyjny z salą pooperacyjną, której obecnie szpital nie posiada.

Na pierwszym piętrze usytuowany zostanie oddział ortopedyczny z dwu, trzyłóżkowymi salami i osobnymi węzłami sanitarnymi dla każdej z sal. Na parterze natomiast będzie się znajdowała chirurgia, podzielona na dwie części: chirurgię tzw. brudną, czyli taką, na której przebywają pacjenci z zakażonymi ranami oraz tzw. czystą – dla pacjentów z ranami niezakażonymi. Zorganizowana zostanie ponadto nowa izba przyjęć planowych, nowa sterylizatornię oraz pracownię histopatologii śródoperacyjnej.