VI szkolenie projektu Wielkopolska Sieć Interesariuszy Rozwoju

Uprzejmie informujemy, iż 8 października 2009 r., o godzinie 10.00 w Hotelu „Pietrak”, ul. Chrobrego 3 odbędzie się szkolenie pt.: „Wyzwania e-Rozwoju Wielkopolski – Jak pobudzić rozwój wielkopolskich gmin i powiatów dzięki zastosowaniom teleinformatyki – Perspektywa działań samorządów w latach 2009 – 2013”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Podstawą udziału jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego zamieszczonego w załączniku lub pobranego bezpośrednio ze strony internetowej www.wir-wielkopolska.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Sprawami organizacyjnymi związanymi ze szkoleniami zajmują się: Pani Anna Tyrała, kierownik Zespołu Logistyki Projektowej oraz Organizacji Imprez, tel. (012) 6333253 wew. 22, kom. 502 358 455, e-mail: a.tyrala@mwi.pl oraz Pan Jacek Pucher z Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, tel. (061) 624 35 40 tel. kom. 0512 214 112, e-mail: pucher@rnt.org.pl


Załączniki: