Rozmowy o funduszach unijnych

Wczoraj w gnieźnieńskm starostwie gościła posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia Jędrzejewska. Gniezno jest pierwszym miastem w regionie, w którym odbyło się powyborcze spotkanie eurodeputowanej.


Wszystko rozpoczęło się w Gnieźnie, więc i ja postanowiłam swoje spotkania rozpocząć w Gnieźnie – przyznała podczas konferencji prasowej. – Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które tutaj na mnie głosowały.

Posłanka poinformowała również, że zamierza w naszym mieście otworzyć swoje pierwsze biuro regionalne. Będzie się ono znajdowało przy biurze senatora Piotra Gruszczyńskiego, a jego celem ma być przekazywanie informacji na temat Unii Europejskiej, możliwościach studiowania zagranicą, pozyskiwania stypendiów czy odbywania staży w instytucjach unijnych.

Sidonia Jędrzejewska jest członkiem komisji budżetowej, stąd też ważnym elementem rozmów z zarządem powiatu była kwestia wykorzystywania środków unijnych i konieczności ścisłej współpracy z samorządami dla dobra regionu. Jak podkreśliła eurodeputowana, powiat odnosi sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych. – Jednym z zadań, które chcę podjąć jest to, aby podczas negocjacji nad nową perspektywą finansową, powstała jak najlepsza polityka spójności. A nie może ona powstać w dobry sposób, jeżeli nie będzie zaangażowania samorządów. To samorządy wiedzą, jak tutaj wykorzystuje się fundusze unijne, jakie są porażki i sukcesy. Tylko w ten sposób poseł do Parlamentu Europejskiego może rzeczywiście reprezentować region i przekazywać informacje, które są potrzebne do tego, aby nowa polityka spójności była dla nas jak najbardziej korzystna.