Wyróżnienie za wspomaganie Związku Spółek Wodnych

Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Stanisław Borkowski, przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, wręczył Złote Medale za zasługi dla spółek wodnych przyznane przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółek Wodnych Waldemara Rudowskiego.

Złotymi Medalami zostali wyróżnieni starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk oraz Janusz Winiarski wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie zrzesza 7 podmiotów gospodarczych (Spółek Wiejskich i Gminnych) obejmujących obszar 25.757,37 ha gruntów zmeliorowanych. Budżet Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie na 2009 rok wynosi 584 365,21 złotych. W planowanym budżecie uwzględniono przede wszystkim konserwację rowów (69 km) oraz naprawy urządzeń drenarskich.

Wyróżnienie członków Zarządu Powiatu oraz wicedyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa to wyraz uznania Związku Spółek Wodnych dla Starostwa Powiatowego, które wspomaga Spółki Gminne i Wiejskie w rozwiązywaniu trudnych spraw oraz dotuje konserwację rowów.