Zaproszenie na XLII sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XLII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 09 października 2009 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 23.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLII SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
09 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska