Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konsumencka edukacja studentów GUTW

Nie znoszą bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebują aktywności zarówno fizycznej, jak i umysłowej – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To właśnie ta niezwykła i jedyna w swoim rodzaju uczelnia stwarza możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną.

21 października w auli I LO w Gnieźnie odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studentów przywitała prezes GUTW Danuta Wiśniewska, natomiast wykład wygłosiła Renata Boborowska - Paszczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. - Prawa konsumenta to dziedzina, w której zachodziły w Polsce w ostatnich latach istotne zmiany- mówiła Rzecznik Konsumentów. - Były one przede wszystkim związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Dzięki przyjęciu prawa wspólnotowego zakres ochrony konsumentów został poszerzony, wzmocniona też została kontrola przestrzegania prawa w tej dziedzinie. Istotny jest tu jednak nie tylko stan prawa, ale i świadomość konsumentów. By z kolei świadomość praw konsumenckich rosła, konieczna jest działalność upowszechniająca znajomość prawa, taki cel przyświecał pani prezes Danucie Wiśniewskiej, na zaproszenie której jestem tu dzisiaj przed Państwem. Działając zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331) określającą zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, spróbuję przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianach Kodeksu Cywilnego na podstawie kazusów.

Rzecznik Powiatowy w swoim wystąpieniu omówiła również akty prawa konsumenckiego dotyczące usług kredytowych, zakupów przez Internet oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Wszystkie analizowane zagadnienia rzecznik Renata Boborowska – Paszczak ilustrowała konkretnymi przykładami problemów, które przychodzi jej rozwiązywać w trakcie dyżurów pełnionych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy dyskusja, jaka rozwinęła się , zwłaszcza w kuluarach, już podczas swobodnej wymiany zdań.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz kolejny udowodnili głód wiedzy i rzeczowej informacji, a Rzecznik Konsumentów tę potrzebę zrealizował.

2009-10-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21364658

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno