Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Tydzień gospodarki w Powiecie Teltow – Fläming

Odnawialne źródła energii były tematem przewodnim tygodnia gospodarki w partnerskim Powiecie Teltow – Fläming w dniach od 26 – 29 października br. W niniejszym przedsięwzięciu udział wzięła delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Delegację polską stanowili: Dariusz Pilak Wicestarosta Gnieźnieński; Danuta Winiarska Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego; Juliusz Trojanowski Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.; Agnieszka Rzempała – Chmielewska Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju; Janusz Winiarski Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; dr inż. Mirosława Dolska i dr inż. Stefan Pawlak z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w Poznaniu oraz Andrzej Gralak kierowca.

Delegacja polska uczestniczyła w przedsięwzięciach odbywających się w ramach tygodnia gospodarki w ciągu dwóch ostatnich dni. Każdy dzień był poświęcony w szczegółach nieco innej tematyce. Wykłady, prezentacje i wizytacje firm odbywały się codziennie w innej miejscowości - tj. w Zossen, Ludwigswelde, Luckenwalde oraz w Jüterbogu.

Trzeci dzień w ramach tygodnia gospodarki był poświecony tematyce energii słonecznej. Wykłady odbywały się na terenie przemysłowym w Luckenwalde. Ciekawym doświadczeniem była możliwość zwiedzenia przez delegację polską firmy Nanosolar GmbH&Co.KG, produkującej kolektory słoneczne.

Polskim akcentem tego dnia był wykład poświęcony odnawialnym źródłom energii w Polsce z punktu widzenia województwa wielkopolskiego. Na bazie materiałów udostępnionych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wykład wygłosił dr inż. Stefan Pawlak. Dr Pawlak przedstawił rodzaje odnawialnych źródeł energii z krótką charakterystyką możliwości jej wykorzystania w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o energię słoneczną, nasze województwo cechuje niekorzystne położenie geograficzne. Roczna energia promieniowania jest niższa o 62% względem Europy Pd. W województwie pracuje 70 punktów z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi. Co do energii wiatrowej, dr Pawlak wskazał na istotne różnice w mocach elektrowni wiatrowych w różnych krajach na świecie (Polska plasuje się daleko za potentatem w tej dziedzinie – Niemcami). Ten rodzaj energii specjaliści uznają za ekonomicznie opłacalne, lecz kosztowne, uzależnione od wparcia finansowego, zależne od warunków wiatrowych i ukształtowania terenu oraz muszą być zgodne z wymaganiami ochrony przyrody. Kolejnym rodzajem odnawialnych źródeł energii jest energia geotermalna. Jej opłacalność zależy od głębokości odwiertu (3-4 km = >100ºC) oraz od temperatury wody. Ten rodzaj energii charakteryzuje wysoki koszt wykonania odwiertu i jest zależny od lokalizacji w regionie (warunki b. dobre - Czarnków, Oborniki i Koło, dobre - Rogoźno, Wągrowiec, Murowana Goślina, dość dobre - Gniezno i Konin). Energia geotermalna może być uzupełnieniem dla tradycyjnego ogrzewania. Niewielkie szanse rozwoju ze względu na deficyt wody w Wielkopolsce cechuje natomiast energię wód powierzchniowych. Udział energii wód powierzchniowych w ogólnej produkcji energii w regionie ocenia się jako marginalny, brak jest nowoczesnych technologii pozwalających obniżyć koszty inwestycji. Z kolei duży potencjał rozwojowy cechuje energia pozyskiwana z biomasy. W województwie odnotowuje się duży potencjał produkcji słomy, funkcjonuje system dopłat do zakładania plantacji roślin energetycznych. W województwie pracują łącznie 22 instalacje spalające biomasę. Dr Pawlak omówił również kwestię energii biogazu, powstającej na składowiskach odpadów komunalnych i w oczyszczalniach ścieków. Obecnie w Wielkopolsce funkcjonuje 6 instalacji korzystających z biogazu. Jak zauważył dr inż. Stefan Pawlak, na dzień dzisiejszy w Wielkopolsce należy wspierać przede wszystkim równolegle dwa kierunki rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych: energii z biomasy i energii wiatrowej. Ponadto, z informacji uzyskanych od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że produkcja energii odnawialnej w Wielkopolsce wykazuje tendencję wzrostową: w roku 2006 produkcja energii odnawialnej w Wielkopolsce wyniosła ok. 150 000 MWh, a w roku kolejnym - 2007 już ok. 320 000 MWh.

W czwartym dniu trwającego tygodnia gospodarki organizatorzy podjęli się dyskusji na temat rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, w tym i agroturystyki. Wykłady i warsztaty odbywały się w zabytkowym kompleksie poklasztornym w Jüterbogu, w którym obecnie znajduje się centrum kultury, informacja turystyczna oraz muzeum regionalne. W korytarzach budynku na stoiskach promocyjnych zaprezentowane zostały regionalne atrakcje turystyczne, w tym m.in. sztandarowy produkt turystyczny Fläming Skate, oraz produkty regionalne z gospodarstw agroturystycznych. Swoją ofertę turystyczną przedstawiła również delegacja polska poprzez udostępnienie szerokiej gamy materiałów promocyjnych. Wykłady poprzedziły dyskusję z udziałem lokalnych władz, przedstawicieli związków rolniczych, organizacji turystycznych oraz cechu rzemiosła na temat szans i zagrożeń rozwoju terenów wiejskich w Powiecie Teltow - Fläming. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, można śmiało stwierdzić, że nie ma specjalnych różnic pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim i partnerskim powiatem niemieckim, w zakresie problematyki rolnej oraz turystyki.

Tydzień gospodarki zakończył się w dniu 29 października wręczeniem corocznie przyznawanych nagród gospodarczych dla wyróżniających się firm z Powiatu Teltow - Fläming. Nagroda jest wręczana od 10 lat. Konkurs organizują lokalne dwie izby gospodarcze, we współpracy z bankami, mediami oraz Agencją Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow - Fläming.

Obchody dni gospodarki w wymiarze tygodniowym zorganizowano po raz pierwszy. W opinii głównego organizatora tj. Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow - Fläming nowa formuła się sprawdziła i zyskała przychylność gmin współuczestniczących w przedsięwzięciu oraz lokalnych podmiotów branżowych. Z pewnością inicjatywa ta wpisze się na stałe w kalendarz imprez promujących lokalną przedsiębiorczość na terenie niemieckiego powiatu.

Warto przypomnieć, że polskim odpowiednikiem inicjatywy niemieckiej jest konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości” organizowany co dwa lata przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, jak również targi pracy i sezonowe giełdy pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska2009-11-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21407532

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno