Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawia projekt Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego, który będzie przedłożony Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego do zatwierdzenia na Sesji w dniu 26 listopada 2009 r.

Wszelkie opinie i uwagi do projektu można składać najpóźniej do dnia 9 listopada 2009 r., godz. 11.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, pokój nr 208 lub 209.

Załącznik: