Zapalenie płomienia gazowego w Kiszkowie

O znaczeniu gazu ziemnego, czyli paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, współczesnego interesariusza przekonywać z pewnością nie trzeba. Polska aktywnie dąży do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej, a dowodem tych działań jest oddanie do użytku nowej nitki przesyłu gazowego w Kiszkowie.

Honory gospodarza uroczystości pełnił wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski. Witając przybyłych gości: reprezentantów władz gminnych i powiatowych, wśród których nie zabrakło wicestarosty gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, przewodniczącej Rady Powiatu Danuty Winiarskiej członka Zarządu Powiatu Wojciecha Krawczyka, dyrektorów firm oraz przyszłych odbiorców gazu ziemnego w gminie Kiszkowo, wójt Tadeusz Bąkowski wyjaśnił funkcję i znaczenie nowo przyłączonego odcinka do sieci gazowej. Podkreślił, że dzięki tej inwestycji skorzystało 236 odbiorców, a w ciągu 2 najbliższych lat do sieci zostanie podłączony także Urząd Miasta i Gminy, przedszkole, hala sportowa oraz gimnazjum.

Prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Zdzisław Kowalski krótko przypomniał historię powstania nowego odcinka linii przesyłu gazu. Podkreślił rekordowe tempo prac nitki gazociągu liczącej ponad 11 km od sieci dystrybucyjnej w Sławnie przez miejscowość Ujazd do Kiszkowa. Uroczystości zapalenia płomienia gazowego towarzyszyły serdeczne gratulacje zaproszonych gości.

Wicestarosta Dariusz Pilak gratulując profesjonalizmu wykonawcom inwestycji, a odbiorcom realizacji długo oczekiwanego źródła energii, powiedział: - Cieszę się, że państwa marzenia spełniły się. Gaz ziemny to zdecydowanie energia przyszłości. Jego najważniejszymi atutami są wymierne korzyści w zakresie ekologii i ekonomii. Państwa dzieło pozwala wierzyć, że każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki, a oddany dzisiaj jest dowodem przedsiębiorczości i woli działania na rzecz rozwoju naszej Ziemi, a więc również wyrazem lokalnego patriotyzmu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska pogratulowała sukcesu jako reprezentantka władz powiatowych słowami: - Gratuluję realizacji inwestycji, która pozwala wierzyć, że postęp cywilizacyjny w powiecie gnieźnieńskim stał się faktem dokonanym.