Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zaproszenie na XLIV sesje Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, iż XLIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XLIV SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
26 LISTOPADA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu gnieźnieńskiego za lata 2007 – 2008.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za okres 01.01.2007 do 31.12.2008.
 9. Stan ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2009:
  1. Program Ochrony Środowiska.
  2. Plan Gospodarki Odpadami.
  3. Informacja o realizacji Programu Ochrony Powietrza.
  4. Informacja o działalności kontrolnej WIOŚ w powiecie gnieźnieńskim.
  5. Odnawialne Źródła Energii w Wielkopolsce.
  6. Warunki udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
 10. Zagadnienia ochrony środowiska w świetle działalności kontrolnej i badawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.
 11. Sprawozdanie z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.
 12. Informacja Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego o sytuacji na akwenach wodnych w Powiecie Gnieźnieńskim.
 13. Informacja o współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2009 roku.
 14. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w rolnictwie, zgłoszonego przez radnego Tadeusza Pietrzaka.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  4. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  5. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  6. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  7. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością przesyłu;
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  10. w sprawie: określenia zadań na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki po przeniesieniach, z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  11. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży na okres od dnia 01.07.2010 roku do 31.05.2014 roku;
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

2009-11-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21418808

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno