Biopaliwa alternatywą energetyczną

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców naszego powiatu, wspierać i koordynować przedsięwzięcia o tematyce proekologicznej oraz poszukiwać nowych rozwiązań w tym zakresie.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oddział w Poznaniu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizowało 10 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, konferencję na temat „Biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce w aspekcie ochrony środowiska”. Spotkaniu towarzyszył pokaz pojazdów zasilanych biopaliwem (BioMotion Tour).

Pierwszy etap podróży międzynarodowej floty samochodów zasilanych różnymi biopaliwami rozpoczął się 12 października 2009 r. Kolumna BioMotion Tour wyruszyła w europejską trasę z Paryża, zatrzymując się w Brukseli, Hadze, Kolonii, Budapeszcie, Bukareszcie, a w Polsce w Cieszynie, Wrocławiu i Gnieźnie. W Brukseli uczestnicy przejazdu wzięli udział w konferencji tematycznej. Każde miasto zorganizowało spotkanie z przedstawicielami władz i lokalną społecznością, a prezentacji instalacji związanych z produkcją biopaliw towarzyszyły pokazy lokalnych atrakcji turystycznych.

Gniezno powitało flotę BioMotion Tour, liczącą dziewięć samochodów osobowych i jeden ciągnik, 9 listopada. Obowiązki gospodarzy pełnili pracownicy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego. Umożliwili gościom poznanie uroków miasta, a podczas konferencji zapewnili opiekę translatorską.

Wtorkowa konferencja była już kolejnym spotkaniem zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe poświęconym tematyce zasobów odnawialnych źródeł energii. Wszystkich uczestników powitała Magdalena Musiałowicz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat biopaliw. – W tej chwili są one już nie tylko alternatywą ale stały się koniecznością – mówiła Magdalena Musiałowicz. Natomiast wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił możliwości Polski jako głównego unijnego producenta płodów rolnych. Należy pokazywać jakie mamy plany i z kim chcemy realizować swoje zamierzenia. To spotkanie służy także temu celowi.

Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

Zakończenie trasy BioMotion Tour nastąpi na 12 listopada w Hanowerze, dokąd kolumna dotrze w okresie targów rolniczych.